Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ressursmateriell: Strategisk kompetanseledelse

På denne siden kan undervisere laste ned forelesningsmateriell til boken Strategisk kompetanseledelse av Linda Lai.

  • PowerPoint-fil med figurerer og tabeller fra boken.

Filen er passordbeskyttet og er kun tilgjengelig for faglærere og forelesere som bruker boken som pensum. For å få tilsendt brukernavn og passord, kontakt oss på digitalt@fagbokforlaget.no.

4. utgave er oppdatert og bearbeidet på flere måter og inneholder blant annet et helt nytt kapittel om kompetansemobilisering, basert på helt ny forskning fra Norge og andre land.

Last ned filer